Vuxenpsykiatriföretaget Affecta ingår partnerskap med Cerebgruppen

Cerebgruppen utökar sin verksamhet inom öppenvårdspsykiatri i Halland genom förvärvet av Affecta.

Affecta är en väletablerad psykiatrisk öppenvårdsmottagning för vuxna i region Halland. Verksamheten har sitt säte i Halmstad och är bemannad med ett multiprofessionellt team av specialistläkare i psykiatri, specialistsjuksköterskor, psykologer, psykoterapeuter, arbetsterapeut, rehabkoordinator och sekreterare. Mottagningen har ett 15-tal medarbetare och erbjuder utredning och behandling av patienter med depression, bipolär sjukdom och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Vi är mycket glada över att bli en del av Cerebgruppen. Affecta och Cerebgruppen har en stark värdegemenskap” säger Lars Häggström, specialistläkare i psykiatri, verksamhetschef och grundare av Affecta. Han fortsätter ”Partnerskapet med Cerebgruppen gör att vi kan fortsätta att leverera högkvalitativa tjänster och det skapar en trygghet för både patienter och medarbetare”.

Cerebgruppen är en ledande aktör inom öppenvårdspsykiatri, neuropsykiatri och barnmedicin. Cerebgruppen har totalt 17 mottagningar runtom i Sverige, varav en vuxenpsykiatrisk mottagning i region Halland, TINA-mottagningen. Genom förvärvet av Affecta förstärks verksamheten i öppenvårdspsykiatri med gedigen kompetens och erfarenhet i regionen.

Det känns fantastiskt roligt att välkomna Affecta till Cerebgruppen och det bidrag det ger till arbetet med att förverkliga visionen att alla ska få den vård som behövs, i rätt tid. Något som inte minst gäller specialiserad öppenvårdspsykiatri. Jag ser fram emot de möjligheter till samarbete och utveckling som partnerskapet möjliggör” säger Ulrika Östlund, VD för Cerebgruppen.

För mer information, vänligen kontakta:

Ulrika Östlund, VD Cerebgruppen

Tel: +46 79 065 57 27 / Email: ulrika.ostlund@cereb.se