ADHD-dagarna 20-22 April

För tionde året bjuder Cereb in till ADHD-dagarna, detta år i större skala med temat ADHD ur ett livstidsperspektiv. ADHD-dagarna är en konferens för kliniker, forskare eller andra professionella som önskar fördjupa sin kompetens inom det neuropsykiatriska området. Konferensen ger dig inspiration och nya kunskaper du har verklig nytta av i din yrkesverksamma vardag.

Dag ett och två tar vi del av kliniskt relevant forskning och utveckling avseende utredning och behandling av ADHD hos barn, unga, vuxna samt äldre. Inbjudna talare är lokala och internationella experter inom området. Dag tre ges möjlighet till ytterligare klinisk fördjupning genom två master classes.

Hela konferensen genomsyras av frågeställningar kring konsekvenser av obehandlad ADHD samt kostnaderna på individ-, grupp- och samhällsnivå. I samband med konferensen ges också möjlighet till nätverkande och kollegialt kunskapsutbyte genom gemensamma måltider och mingel.

PROGRAMPUNKTER I URVAL:

  • David Daley | Ph.D. (University of Nottingham). Kostnader av obehandlad ADHD för individ och samhälle. Beteendeterapeutiska interventioner för barn och unga med ADHD samt deras närstående.
  • Kerstin Arnsvik-Malmberg | Ph.D. (Stockholm läns landsting). Somatisk differentialdiagnostik vid utredning av ADHD.
  • Taina Lehtonen | Ph.D. (Neuroutbildarna i Lund). ADHD och åldrande.
  • Måns Lööf | Digital vårdutvecklare (Region Gävleborg). Digital kommunikation vid insättning av ADHD-medicin.
  • Postersession | Det absolut senaste inom NP-forskning.
Datum: 20-22 april 2022
Plats: Piperska muren, Scheelegatan 14, Stockholm
Kontakt: E-post: adhddagarna@meetx.se, Tel: +46 31 708 86 90