Program

Tisdag 19/9
NEUROPSYKIATRI GENOM LIVET

08.00-09.00 | Registrering

09.00-09.15 | Välkomstanförande
Martin Hammarström, VD Cereb
Charlotte Skoglund, Med. dr. vid Institutio­n­en för klinisk neurovetenskap KI, Överläkare och medicinskt ­ledningsansvarig på Cereb.

09.15-10.00 | Hur tidigt kan vi diagnostisera ADHD?
Selma Idring, Med. dr. vid Institutionen för folkhälsovetenskap, Specialist i ­barnpsykiatri barnneurologkliniken vid Astrid Lindgrens ­Barnsjukhus/ KI.

10.00-10.30 | Kaffe

10.30-12.00 | Vad vet vi om hur personer med ADHD upplever sin livssituation?
Anselm Fuermaier, Assistant professor Department of Clinical and Developmental Neuropsychology, University of Groningen, Netherlands.
Charlotte Skoglund, Med. dr. vid Institutio­n­en för klinisk neurovetenskap KI, Överläkare och medicinskt ­ledningsansvarig på Cereb.

12.00-13.00 | Lunch

13.00-14.30 | ADHD och autism i skolan
Kerstin Malmberg, Med. dr. vid Institutionen för klinisk neurovetenskap KI, Överläkare BUP.

14.30-15.00 | Kaffe

15.00-16.00 | ADHD på arbetsplatsen
Tatja Hirvikoski, Docent vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, KI, Leg Psykolog FOU-chef vid Habilitering & Hjälpmedel, Stockholm.

16.00-17.00 | ADHD i den åldrande ­befolkningen
Taina Lehtonen, Leg Psykolog Med. dr.

 

Onsdag 20/9
SAMHÄLLSATTITYDER OCH DIAGNOSTISKA UTMANINGAR

08.00-10.00 | ”Neurodiversity” Den neuro­atypiska ­patienten – ­ADHD vs autism
Christopher Gillberg, Professor i barn- och ungdoms­psykiatri vid Göteborgs universitet.

10.00-10.30 | Kaffe

10.30-11.15 | Vem bestämmer vad som är funktionsnedsättning?
Christian Rück, Docent och universitetslektor vid Institutionen för klinisk neurovetenskap KI, Överläkare psykiatri sydväst.

11.15-12.00 | Över- och underdiagnostik av ADHD och autism bland vuxna? Hur ska kliniker förhålla sig till dimensionella diagnoser?
Tove Lugnegård, Med. dr. Överläkare Norra Stockholms psykiatri.

12.00-13.00 | Lunch

13.00-15.00 | ”Neurodiversity”, och vad betyder det egentligen att vara normal?
Christopher Gillberg, Professor i barn- och ­ungdoms­psykiatri vid Göteborgs universitet.

15.00-15.30 | Kaffe

15.30-17.00 | Paneldiskussion/korta anföranden av talarna på temat neurodiversity. Vart är neuropsykiatrin på väg?
Moderator Charlotte Skoglund

17.30 | After conference, mingel, mat och dryck
På den kritikerrosade restaurangen K-märkt.

 

Torsdag 21/9
NEUROPSYKIATRI I SPECIELLT UTSATTA GRUPPER

08.30-09.15 | Vad händer med satsningen kring ADHD i kriminalvården?
Lars-Håkan Nilsson, Specialist i allmän- och ­rättspsykiatri, senior medicinsk rådgivare Kriminalvården, Docent psykiatriker.
Stefan Borg, Docent, Beroendeläkare.

09.15-10.00 | NP-utredningar hos ensamkommande flyktingbarn
Karima Assel, Överläkare, Specialist i barn- och ungdomspsykiatri, Transkulturellt centrum SLL.

10.00-10.30 | Kaffe

10.30-12.00 | Speciella utmaningar vid utredning och behandling i Kriminalvården
Lena Lundholm, Leg psykolog, Med. dr. Chef sektionen för verkställighetsplanering, Kriminalvården.
Niklas Långström, Professor i barn- och ungdoms­psykiatri, Uppsala universitet.

12.00-13.00 | Lunch

13.00-13.45 | Kan man fejka sig till en ADHD-diagnos?
Anselm Fuermaier, Assistant professor Department of Clinical and Developmental Neuropsychology, University of Groningen, Netherlands.
Oliver Tucha, Professor of Clinical Neuropsychology and Head of Department at Department of Clinical and Develop­mental Neuropsychology, Department of Psychology, University of Groningen, The Netherlands.

13.45-14.30 | Hur stort är problemet med missbruk av ADHD-läkemedel?
Joar Guterstam, Doktorand vid Institutionen för klinisk neurovetenskap KI. Specialist i psykiatri, Beroendecentrum Stockholm.

14.30-15.00 | Kaffe

15.00-16.00 | ”Psykopatiska drag, ADHD och ­uppförandestörning – ­neurokognitiva profiler och relevans för behandlings­barhet och kliniska beslut
Karolina Sörman, Med. dr. postdoktor Centrum för ­Psykiatriforskning (CPF) Institutionen för Klinisk Neuro­vetenskap KI.